6088.
AUTOR NIEUSTALONY (C.SZ.)

Płaskorzeźba ze sceną góralską

drewno; 14 x 36 cm.
Szkoła Zakopiańska?, 2. tercja XX w.
Niewielki, wydłużony prostokąt z wgłębnym reliefem wyobrażającym cztery postacie - trzech mężczyzn i kobietę w strojach góralskich, siedzących rządkiem; nad nimi stylizowana wić roślinna.
Z lewej u dołu sygn.,: „C. Sz.”

Original price: 2 000 zł +20% buyer's premium
Current price 400 zł +20% buyer's premium