5863.
AUTOR NIEOKREŚLONY

Więzień Oświęcimia

drewno polichromowane, lakierowane; 40 x 14,5 cm.
Polska, 3 ćw. XX w.
Wydłużony prostokąt z płaskorzeźbioną, ujętą z profilu postacią kroczącego mężczyzny w pasiaku obozowym, czapce i drewniakach. Pod jego stopami wyobrażenie drutów kolczastych i napis: „Oświęcim”. U dołu od spodu deski wyryty napis: „Sta. 24966”.

Original price: 1 000 zł +20% buyer's premium
Current price 200 zł +20% buyer's premium