5856.
Krystyna HILCZER-KOCIŃSKA (ur. 1946)

Taniec ognia (Pantomima), 1986

tusz, gwasz, akwarela, papier; 36,3 x 17 cm (dwa połączone arkusze);
sygn. p. d.: K. HILCZER;
na odwrocie nalepka z odręcznie wypisaną informacją o obrazie.

Original price: 1 600 zł +20% buyer's premium
Current price 320 zł +20% buyer's premium