5751.
Teresa CHMURA-PEŁECH (1933-2009)

Białka Tatrzańska

gwasz, papier; 16 x 22 cm (w świetle oprawy);
sygn. i opisany p. d.: T. Chmura / Białka Tatrzańska (długopisem).

Original price: 1 000 zł +20% buyer's premium
Current price 200 zł +20% buyer's premium