5379.
Moritz HACKER (firma czynna 1882- 1973)

Kubełek do chłodzenia szampana

plater cechowany (HACKER / A. WALZEL - bite negatywowo); wys. 22 cm, szer. 24 cm, głęb. 19,5 cm.
Wiedeń, 1 ćw. XX w.
Koniczny, ozdobiony dwoma kanelowanymi taśmami, z dwoma uchwytami po bokach w formie trójkątnych antabek.
Moritz Hacker w 1882 roku przejął wiedeński oddział chińskiej fabryki wyrobów srebrnych, który od 1913 roku prowadził wspólnie z synami. Po śmierci Moritza w 1932 roku fabryka przeszła w ręce jego synów. W 1940 roku majątek został Hackerom odebrany i przejęty przez nowego właściciela Alwina Wagnera. Po wojnie fabryka była kierowana przez zmieniających się administratorów co ostatecznie doprowadziło w 1972 roku do jej likwidacji.
Wyroby Hackerów były wysoko cenione za doskonałą jakość i nowoczesne wzornictwo.

Original price: 1 000 zł +20% buyer's premium
Current price 350 zł +20% buyer's premium