5239.
Autor nieokreślony, XX w.

Przed Barbakanem Krakowskim - gobelin

gobelin, osnowa lniana, wełna wielobarwna; wymiary: 142 x 116 cm;
Polska, lata 70-80. XX w.
autorstwo tkaniny przypisywane Helenie Gałkowskiej.

Original price: 2 000 zł +20% buyer's premium
Current price 700 zł +20% buyer's premium