4868.
SEWERYN BŁOCHOWICZ (1912-2006) - ?

Portret Jana Wysockiego

fotografia barwna, papier fotograficzny naklejony na tekturę; 40 x 30 cm;
na odwrocie tektury dedykacja: Adasiowi Bręgielowi (? - nazwisko słabo czytelnie) / na pamiątkę / Katowice dn 31/X 54 r JWysocki.

Original price: 1 000 zł +20% buyer's premium
Current price 200 zł +20% buyer's premium