3738.
Aleksander SOŁTAN (1903-1994)

Motywy Warszawy - teka grafik

6 autolitografii, papier; 11,5 x 8,3 (wymiar odbitki), 14,5 x 10,5 cm (wymiar arkusza);
opis autorski wraz z sygnaturą u dołu grafiki (ołówkiem);
całość ujęta w tekę, na licu teki wytłaczany motyw Syrenki Warszawskiej.

Original price: 1 500 zł +20% buyer's premium
Current price 300 zł +20% buyer's premium