71575.
Stefan MROŻEWSKI (1894-1975)

Wróżba Panny Wodnej

drzeworyt, papier; 22 x 16,5 cm (wymiar kompozycji);
sygn. na klocku l. d. monogramem wiązanym: MS;
Grafika wchodziła w skład teki "Legendy Warszawy" wydanej w 1964 roku nakładem Domu Książki w Warszawie do tekstów Ewy Szelburg-Zarembiny.

Original price: 1 000 zł +18% buyer's premium
Current price 320 zł +18% buyer's premium