71573.
TADEUSZ KULISIEWICZ (1899-1988)

Matka, lata 30. XX w.

drzeworyt, papier;
11,5 x 13 cm (w świetle oprawy).

Original price: 1 000 zł +18% buyer's premium
Current price 350 zł +18% buyer's premium